FF Tussendoortjes en nieuwtjes uit Gouda

Marianka Petersmariankapeters@gmail.com

Gouwenaars duurder uit

27-11-2013 10:05

Gouda – Hondenbezitters gaan volgend jaar iets meer betalen voor hun trouwe viervoeter. De hondenbelasting stijgt met het inflatiepercentage van 1,6% naar 100,80 (was € 99) voor de eerste hond. Iedere volgende hond kost de Gouwenaar 124,20 (was € 122,40).

In december buigt de gemeenteraad zich over de nieuwe tarieven gemeentelijke belastingen. Zoals eerder in deze krant gemeld stijgen de gemiddelde woonlasten nauwelijks. Door het verlagen van OZB, afvalstoffen- en rioolheffing, zijn huurders zo’n vijftien euro voordeliger uit. Voor pandeigenaren is dit rond de twee euro.  De tarieven voor parkeren en parkeervergunningen blijven ongewijzigd. “Parkeerboetes worden wel verhoogd met twee euro,” meldt wethouder Hans van den Akker (financiën). De gemeentelijke leges worden verhoogd met het inflatiepercentage van 1,6 procent. Voor reisdocumenten wordt deze verhoging nog niet doorgevoerd. “Hiervoor wachten we op de definitieve wijziging van de Paspoortwet in de Tweede Kamer. Zodra dat bekend is worden de leges aangepast. Tot die tijd blijven de leges onveranderd.”

De tarieven voor marktgelden zijn op dit moment nog niet kostendekkend. “Met een beperkte tariefsverhoging van 3,1% is dit wel het geval. Daarnaast is er op verzoek van de marktkooplieden een marktpromotiefonds in het leven geroepen. Hiervoor worden de marktgelden met een extra 11,1% verhoogd.” Het geld wordt in een fonds, vergelijkbaar met het ondernemersfonds, bewaard. Het geld wordt ingezet voor reclame- en promotieactiviteiten van de warenmarkten. “De gemeente heeft hier geen bemoeienis mee. De marktkooplieden bepalen zelf waaraan ze het geld besteden.”