FF Tussendoortjes en nieuwtjes uit Gouda

Marianka Petersmariankapeters@gmail.com

Hooge Boezem met Koninklijk tintje geopend

11-04-2014 14:36

Haastrecht – Onder grote belangstelling is afgelopen vrijdag het gerenoveerde Gemaal de Hooge Boezem achter Haastrecht geopend. Vervolgens werden de dijkgraven aan het werk gezet om de juiste ‘pionnen’ op de geografische vloerkaart te plaatsen. En dat viel nog niet mee. 

Het Gemaal de Hooge Boezem is weer open voor het publiek. Na ruim drie jaar van grote inspanning heeft het gemaal een grote gedaantewisseling ondergaan, zowel in ruimten als met exposities, dit alles met behoud van de authentieke pompruimte en de interactieve poldermaquette. Voorafgaande aan de officiële opening werden Nanko Dijkveld Stol en Joost Elias verrast met een Koninklijke onderscheiding. Beide heren hebben zich de afgelopen vijftien jaar belangeloos ingezet voor het behoud van het historische gemaal. Door burgemeester Evenhuis-Meppelink, kregen zij de versierselen opgesteld behorende bij Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

De geografische vloerkaart in de voormalige machinistenwoning van de heer Aantjes, die is omgebouwd tot educatief centrum, is het paradepaardje van het bezoekerscentrum. De 18 m² geografische vloerkaart toont het unieke karakter van het slagenlandschap, de waterwegen en de locatie van de bemalingskunstwerken. Leerlingen kunnen met behulp van ‘pionnen’ de volledige achtergrondinformatie ontdekken.

Door het uitbreiden van de expositieruimten werd het mogelijk om de nieuwe expositie ‘1000 jaar leven met water’ te installeren. Op een zevental schermen wordt met beeld en geluid aandacht geschonken aan heden en verleden van het ‘levende water’ en gewezen op klimaat verandering en andere bedreigingen. De nieuwe presentatie neemt de bezoeker op indringende wijze mee in het verhaal van hoe het landschap in de Krimpener- en Lopikerwaard is gevormd en het waterpeil door de eeuwen heen is beheerst. Uit de aandacht voor en ondersteuning  van de omringende waterschappen voor de thema’s van de nieuwe expositie is gebleken dat het gemaal daarmee een belangrijke bijdrage levert aan de noodzaak van ‘bewust leven met water’. “Met de uitbreiding hopen we in de toekomst op veel meer bezoekers, zodat wij hen deelgenoot kunnen maken van de ontstaansgeschiedenis, beheer en toekomst van dit drieschappenpunt van de Hoogheemraadschappen,” aldus voorzitter Klaas Dogterom.