FF Tussendoortjes en nieuwtjes uit Gouda

Marianka Petersmariankapeters@gmail.com

Nieuws uit Ghana

10-12-2013 13:14

Het dak zit erop!

Gouda/Elmina – De nieuwbouw van het Health Care Centre in het Ghanese Elmina is in een stroomversnelling gekomen. Inmiddels is het dak op de nieuwe vleugel van de kliniek geplaatst en kan met de afwerking worden begonnen. In de nieuwe vleugel zullen een zestal verloskamers, zusterpost en sanitair worden gerealiseerd.

Stichting Elmina Projecten heeft de verbetering van het Health Care Centre in de Ghanese kustplaats als één van haar belangrijkste doelen gesteld. Hoewel de sponsoring in beginsel erg voortvarend van start ging, stagneerden de giften mede door de wereldwijde financiële crisis. Het grootste project binnen de kliniek, de aanbouw van een nieuwe vleugel met verloskamers, zusterpost en sanitair, leek hierdoor langer te duren dan verwacht. Immers, de benodigde 20.000 euro voor de nieuwbouw was nog niet geheel binnen. Wel waren alle voorbereidingen verricht en was de fundering gereed en de eerste stenen lagen klaar om te kunnen bouwen.  Een donatie van Unicef heeft de  nieuwbouw een boost gegeven. En het resultaat is verbluffend. Het dak zit inmiddels op de nieuwe aanbouw, waarna de afwerking kan beginnen. Natuurlijk blijft er veel geld nodig voor de verdere afwerking en inrichting van de verloskamers.

Millenniumdoelen

Met de realisatie van de nieuwbouw wordt wederom invulling gegeven aan één van de Millenniumdoelstellingen: het verminderen van moeder-kind sterfte. Tot voor een paar jaar overleed zo’n 60%  door vroeggeboorte en complicaties. In het Health Care Centre was één verloskamer beschikbaar voor gemiddeld 30-40 bevallingen per maand. Men betaalde hier voor tussen 5 en 8 dollar. Erg weinig gezien de zorg die hieraan wordt besteed. Sommige vrouwen blijven een nacht over. Omdat de allerarmsten dit niet kunnen betalen, waren er veel thuisbevallingen. Dit leidde tot het hoge sterftepercentage, omdat een dokterspost of kliniek bij complicaties niet tijdig bereikt kon worden. Sinds 1 juli 2012 heeft de regering besloten dat pre – en postnatale zorg voor iedereen gratis moet zijn, maar de regering stelt hier geen extra geld voor beschikbaar. De kliniek moet het dus doen met de middelen die voor handen zijn, terwijl het aantal bevallingen is verdubbeld. Dit is dan ook de reden dat Stichting Elmina Projecten de verbetering van de gezondheidszorg als één van haar speerpunten heeft benoemd.

Troosteloos

Toen ik in 2007 voor het eerst een bezoek bracht aan de kliniek, trof ik daar een enigszins troosteloos geheel aan. Het personeel en stagiaires verleenden eerstelijns zorg dat absolute prioriteit heeft. Het gebouw zelf echter was sterk verpauperd, mensen zaten op de grond te wachten tot ze aan de beurt waren, er was slechts een kleine watertank waarin hemelwater werd opgevangen en de toiletten in de kliniek waren afgesloten, omdat er geen water was. Terwijl hygiene zo ontzettend belangrijk is. Immers, een gebrek aan hygiëne is de grootste veroorzaker van besmettelijke ziekten zoals malaria, tuberculose, tyfus en cholera. Sindsdien is er dankzij verschillende acties van Stichting Elmina Projecten heel veel veranderd, waardoor verschillende Millenniumdoelstellingen zijn behaald. Er zijn een groot aantal computers geleverd, waarmee de patiëntenregistratie op orde is gebracht. In het kader van voorlichting op het gebied van hygiene, familyplanning en ziektes zijn een aantal TV’s met DVD spelers binnen de kliniek geïnstalleerd. Omdat een groot deel van de ‘oudere’ bevolking analfabeet is, heeft een goede voorlichting door middel van beelden een belangrijk effect. Er zijn fraaie banken met rugleuning gemaakt door een lokaal timmerbedrijf, zodat patiënten voortaan niet meer op de grond hoeven te zitten. Verder is een waterput geslagen. Middels een aggregaat wordt schoon bronwater opgepomt en opgeslagen in een grote opslagtank. Voorts zijn er leidingen en wastafels aangelegd voor gebruik in de kliniek, waardoor nu overal water ter beschikking is.

Hoe nu verder?

De bouw van de nieuwbouw is dus bijna voltooid, maar dat betekent niet dat het werk erop zit. Voor de afwerking, inrichting, zoals bedden, couveuses en medische apparatuur is nog veel geld nodig. Stichting Elmina Projecten zal zich de komende jaren blijven inzetten om het Health Care Centre verder te professionaliseren. Uw giften blijven dan ook zeer welkom. Voor slechts 60 euro per jaar kunt u ook donateur worden en blijft u op de hoogte van alle activiteiten van Stichting Elmina Projecten. Ga naar www.elminaprojecten.nl en meld u aan. Met elkaar moet het toch mogelijk zijn de levensomstandigheden in Ghana te verbeteren. Ook al lijkt het een druppel op een gloeiende plaat, vele druppels vullen ook een emmer.

(foto's met speciale dank aan Wim Cornelis)

 

Onderwerp: Nieuws uit Ghana

Geen commentaar gevonden.