FF Tussendoortjes en nieuwtjes uit Gouda

Marianka Petersmariankapeters@gmail.com

Oosterwei krijgt vorm

27-11-2013 09:57

Gouda – In 2015 start de bouw van de eerste 99 appartementen en 42 eengezinswoningen in Gouda Oost. Een jaar later zullen de eerste bewoners hun verhuisdozen kunnen uitpakken.

Tijdens een druk bezochte informatieavond in het Nelson Mandelacentrum konden wijkbewoners de eerste concrete invulling van hun wijk zien. De reacties waren over het algemeen zeer positief. “Er komen straks weliswaar minder woningen terug, maar door de combinatie van hoog- en laagbouw wordt de wijk veel fraaier met veel ruimte voor groen,” vertelt projectontwikkelaar Angela Fischer van Woonpartners Midden Holland.  Op dit moment wordt de laatste flat aan de Verzetslaan gesloopt, waarna het hele braakliggende gebied wordt voorbelast. “Twee bewoners van de Eendrachtsweg verhuizen binnenkort en we verwachten ook op korte termijn met de laatste bewoner overeenstemming te krijgen. Naar verwachting kunnen we deze woningen volgend voorjaar gaan slopen.” Ten opzichte van eerdere schetsen, is de omvang van de herontwikkeling en het aantal woningen nu concreter. Het wordt een uitgebalanceerde mix van eengezinswoningen en appartementen, zowel huur- als koop. Op de kop van de Sportlaan wordt een medisch centrum, met onder meer een huisartsen-, fysiotherapiepraktijk en apotheek gerealiseerd, met daarboven appartementen. Het nieuwe winkelcentrum komt aan de overzijde op de Springerlocatie. Nu het moskeebestuur geen gebruik wil maken van de locatie naast de Springerlocatie voor een nieuwe moskee, moet dit gebied nog later worden ingevuld. Vanaf de Ontmoetingskerk aan de Dunantsingel komt een brede groenstrook, genaamd de Oversteek met speelelementen. Vanaf de Sportlaan is er straks vrij zicht op de Ontmoetingskerk, die een belangrijke functie als multifunctioneel gebouw gaat bekleden. Hiermee verdwijnt de Wiarda Beckmanstraat uit de wijk en wordt De Kortestraat verlengd tot aan de Sportlaan. De laatste sloopfase gebeurt in De Rijkestraat. Wanneer de winkels en woningen aan De Rijkestraat onder de slopershamer vallen is nog niet bekend. “Het merendeel is particulier eigendom. De verwerving hiervan kan een vertragende werking hebben, maar we hopen toch ook hier in 2015 te kunnen beginnen met de bouw van zo’n 44 appartementen en eengezinswoningen.” De nieuwbouw komt op de plek van de huidige winkels en woningen, alsmede het braakliggende gebied van de voormalige Anne Frankschool. Bewoners uit de gesloopte flats in Gouda Oost hebben een terugkeergarantie. Het is nog te vroeg om vast te stellen hoeveel bewoners hiervan gebruik zullen maken.