FF Tussendoortjes en nieuwtjes uit Gouda

Marianka Petersmariankapeters@gmail.com

Wandeling door rijk verleden

14-05-2014 11:01

Gouda - De Bloemendaalseweg is één van de mooiste laantjes in Gouda, waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan. Met de vele boerderijen ademt het gebied een en al historie uit. Toch is er in de loop der jaren veel veranderd, er werden veel boerderijen met de grond gelijk gemaakt en het gebied dreigde in de zeventiger jaren te verstedelijken. Dat is gelukkig voorkomen. 

Die schokkende ontdekking deden Paul Wennekes en Willem Hesseling, beiden al jaren woonachtig aan de Bloemendaalseweg, toen zij aan het geschiedenisboek over de Bloemendaalseweg begonnen. "We moesten haast maken om dit boek te maken, want door de vergrijzing dreigen alle verhalen verloren te gaan," stelt Hesseling, wijzend op het verhaal van de 93-jarige Jana Boer, bewoonster van de Willems-hoeve. Nauwelijks zes maanden na het interview is zij overleden. Tijdens de Goudse Hofstedendagen, komend weekend, wordt het boek ‘Bloemendalers aan de Cleywech’ officieel uitgereikt aan de burgemeesters van Gouda en Waddinxveen. "De Bloemendaalseweg liep vanaf het Kleiwegplein tot aan restaurant 't Baarsje in Waddinxveen," vult Wennekes aan. "Kees Verkleij had in de loop der jaren al veel materiaal verzameld over de Waddinxveense kant, dus dat sloot mooi aan bij hetgeen wij hadden verzameld. Hierdoor is het een compleet geheel geworden." De Bloemendaalseweg heeft een historie die vele honderden jaren teruggaat. Vanaf deze weg werd de polder ontgonnen tussen de Winterdijk en de Baarsjeskade. Eerst werd op de schrale grond graan verbouwd. Later was de grond geschikt voor het houden van vee. Op kleine schaal werd ook turf gewonnen. "We hebben een vliegende start gemaakt met het boek," vertelt Hesseling enthousiast. "Bewoners en bedrijven werkten volop mee en doneerden spontaan geld voor het boek. Daarna begon het echte werk, waarover we twee en een half jaar hebben gedaan. We hebben (oud)bewoners gesproken, honderden foto-albums doorgebladerd en vooral heel veel uitzoekwerk." Het resultaat mag er zijn, een met honderden (oude) familiefoto's geïllustreerd boek vol verhalen en leuke weetjes. Een soort wandeling door de tijd zeg maar. Tijdens de zoektocht kwam af en toe ook een grote verrassing boven water. "De scheepswerf van Teekens aan de huidige Ridder van Catsweg bijvoorbeeld. Daar werden houten schouwen gemaakt. Nooit geweten dat daar een scheepswerf heeft gezeten." Wennekes en Hesseling beseffen zich terdege dat het boek niet compleet is. "We missen nog wat foto's van boerderijen en hun bewoners. We zijn ervan overtuigd dat we na het uitkomen van het boek nog meer informatie krijgen. Op de websites wordt het boek aangevuld met foto's en updates. Misschien dat het boek ooit compleet wordt en dan opnieuw kan worden uitgegeven."  Het boek wordt aanstaande zaterdag gepresenteerd maar is nu al te bestellen via www.vbb-bloemendaalseweg.nl.