FF Tussendoortjes en nieuwtjes uit Gouda

Marianka Petersmariankapeters@gmail.com

Weinig vertrouwen in Gouds college

25-06-2014 09:08

Gouda - Ondanks alle perikelen van de afgelopen maanden, kunnen de nieuwe wethouders aan de slag.  Afgelopen week werd het nieuwe college van Gouda geïnstalleerd. Aan de installatie ging nog wel een robbertje vooraf. Met name stond hierbij de integriteit en mogelijke belangenverstrengeling van de beoogde wethouder Jan de Laat (Gouda Positief) centraal.

Voor het eerst in de Goudse geschiedenis heeft de vertrouwenscommissie haar zorgen uitgesproken over Jan de Laat, directeur en groot aandeelhouder van een aantal bedrijven, waaronder de Gouda Media Groep (Krant van Gouda) en zijn functie als voorzitter van Vrienden van het Groene Hart Ziekenhuis. "Volgens het onderzoeksrapport van Berenschot is het schier onmogelijk dat De Laat de schijn van belangenverstrengeling kan voorkomen," luidde het oordeel. Bureau Berenschot deed onderzoek naar de integriteit van alle kandidaat-wethouders. Ten aanzien van de kandidatuur van De Laat stelde Berenschot een groot aantal risico's met betrekking tot belangenverstrengeling vast. De Laat moest een avond daarvoor al diep door het stof om zijn integriteit en goede bedoelingen aan te tonen tijdens een raadsvergadering. Daarbij zegde hij toe een aantal functies, zoals zijn voorzitterschap van Vrienden van het Groene Hart Ziekenhuis per direct neer te leggen. "De aanbevelingen uit het Rapport Berenschot neem ik over, maar ik ben niet van plan om al mijn functies neer te leggen," zo zei hij. "Voor sommige bedrijven wil ik als adviseur betrokken blijven." Dit schoot met name bij de oppositiepartijen in het verkeerde keelgat, omdat gevreesd wordt dat van totale integriteit geen sprake zal kunnen zijn als hij in welke functie dan ook bij zijn bedrijven betrokken blijft.  De schijn van belangenverstrengeling blijft in het rapport van Berenschot rond het hoofd van De Laat zweven. In het onderzoeksrapport wordt geadviseerd dat alle directiefuncties van De Laat binnen een maand na benoeming dienen te worden beëindigd.  Burgemeester Milo Schoenmaker stelde een overgangstermijn van maximaal drie maanden voor, waarin De laat zijn nevenfuncties moet neerleggen. "Verder moet de raad bepalen hoe met deze belangenverstrengeling om te gaan." Als een duveltje uit een doosje, stelde ook Jan de Koning (GBG) zich kandidaat voor een wethouderspost. De breuk tussen Gouda Positief en GBG van enkele weken geleden is nog lang niet geheeld zo bleek uit een verklaring van De Koning. Onbetrouwbaar, afspraken niet nagekomen, kortom voor hem reden genoeg om zich namens GBG kandidaat te stellen. Het was vooraf te verwachten dat hij niet op de steun van de beoogde coalitiepartijen kon rekenen, waardoor hij alleen de steun van de oppositiepartijen (15) kreeg. Met een krappe meerderheid (19 van de 34 stemmen) werd De Laat gekozen als wethouder, met onder meer financiën, belastingen en personeel in zijn portefeuille. Met 27 van de 34 stemmen werd Laura Werger (VVD) gekozen. In haar portefeuille zit onder meer zorg en sport. Hilde Niezen (GroenLinks) kon tevreden zijn met slechts drie stemmen tegen. Zij kan haar voorgangster Wendy Ruwhof opvolgen om Gouda nog duurzamer te maken. De 'tijger van de PvdA' Rogier Tetteroo kon op de steun van de volledige raad kon rekenen. Volgens eigen zeggen heeft hij een portefeuille (ruimtelijke ordening en bouw- en woningtoezicht) die hem op het lijf is geschreven. Ook Daphne Bergman werd met dezelfde portefeuille unaniem gekozen voor een tweede termijn als wethouder. "Ik wil heel graag het karwei afmaken, vooral op het gebied van evenementen, toerisme en marketing."