FF Tussendoortjes en nieuwtjes uit Gouda

Marianka Petersmariankapeters@gmail.com

Wijkteams geschoffeerd

09-07-2014 14:02

Gouda - "We hebben jarenlang gewerkt aan de leefbaarheid in onze wijken en worden nu het bos ingestuurd," stelde Wilma Neefjes, coördinator wijkteamvoorzitters. Zij wond er tijdens de raadsvergadering geen doekjes om dat het omvormen van de wijkteams naar innovatief burgerschap heel hard is aangekomen. 

"Een deel van de wijkteamsubsidie wordt in de pot 'Goed voor Gouda' gestopt. Onze ervaring is dat nog geen enkel voorstel hieruit is gehonoreerd." Ton Kooijman van wijkteam Nieuwe Park hield de raad een spiegel voor en citeerde de uitspraken van de coalitiepartijen tijdens de verkiezingscampagne. Het woord kiezersbedrog kwam nog net niet uit zijn mond. "Alle coalitiepartijen benadrukten het behoud van de wijkteams. Hoe kunnen we het college nog serieus nemen?" Wijkteam Binnenstad organiseerde maandagavond een bewonersbijeenkomst, waarbij vooral de centrale vraag werd gesteld 'hoe nu verder'. Er werd gesproken over een wijkteam in verenigingsvorm met bewoners als betalende leden of crowdfunding voor wijkinitiatieven. Wilma Neefjes vindt dat de gemeente eerst een basis moet neerleggen over de invulling van het innovatief burgerschap voordat de wijkteams hun medewerking zullen verlenen. "Zonder die basis zetten we onze kennis en ervaring niet in om mee te praten." Volgens de aanwezigen raakt de gemeente de vrijwilligers van de wijkteams in de kern van hun energie. Peter Schönveld, voorzitter wijkteam Nieuwe Park denkt dat de gemeente de wijkteams vooral als bedreiging zien. "Het gaat volgens mij niet alleen maar om geld, de gemeente wil gewoon de regie in handen houden." Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over de Kadernota waarin de bezuinigingen voor de wijkteams zijn opgenomen. De wijkteams roepen iedereen op om vooral naar de raadsvergadering te komen. "Inspraak is helaas niet meer mogelijk, maar als we massaal kunnen laten zien dat het ons aan het hart gaat, wordt er wellicht naar ons geluisterd."